گروه تصاویر ماهواره‌ای مشرق- ماه گذشته شهر «الرقه» واقع در  شمال شرقی سوریه که تبدیل به پایتخت خودخوانده داعش شده بود، از دست تروریست‌ها آزاد گشت. جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای از شهر الرقه که از سال ۲۰۱۳ در دست تروریست‌ها قرار داشت، نشان می‌دهد که بسیاری از منازل و اماکن عمومی این شهر به‌صورت کامل نابود شده است. مقایسه این تصاویر ماهواره‌ای که پس از آزاد شدن این شهر گرفته شده و در اختیار مشرق قرار گرفته است، با تصاویر قبل از اشغال توسط تروریست‌ها، عمق فاجعه‌ای که در شهر الرقه رخ داده است را بهتر نشان می‌دهد.

تصویر استادیوم ورزشی شهر الرقه قبل از اشغال توسط تروریست‌ها
تصویر استادیوم ورزشی شهر الرقه بعد از آزاد شدن از دست تروریست‌ها

*******************

تصویر یکی از محله‌های شهر الرقه قبل از اشغال توسط تروریست‌ها
تصویر همان محل از شهر الرقه بعد از آزاد شدن از دست تروریست‌ها

*******************

تصویر یکی از محله‌های شهر الرقه قبل از اشغال توسط تروریست‌ها
تصویر همان محل از شهر الرقه بعد از آزاد شدن از دست تروریست‌ها

*******************

تصویر یکی از محله‌های شهر الرقه قبل از اشغال توسط تروریست‌ها
تصویر همان محل از شهر الرقه بعد از آزاد شدن از دست تروریست‌ها

*******************

تصویر یکی از محله‌های شهر الرقه قبل از اشغال توسط تروریست‌ها
تصویر همان محل از شهر الرقه بعد از آزاد شدن از دست تروریست‌هالینک منبع

برچسب ها :