اتاق خبر ۲۴

 به نقل از پایگاه خبری پلیس راهور ناجا، تردد موتور سیکلت از ساعت۱۲:۰۰ظهر روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه تا ساعت ۰۶:۰۰ روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد ، محورهای قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه – مشهد و بالعکس ممنوع است.
تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۴:۰ روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز جمعه ۲۶ آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز جمعه ۲۶ آبان ماه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز دوشنبه۲۹ آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
در محور هراز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه تا ۰۲:۰۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از آب اسک به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.
در محور کندوان تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.
در محور هراز نیز تردد همه تریلرها کماکان ممنوع است.
تردد تمام کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز چهارشنبه۲۴ آبان ماه و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه۲۵ و ۲۶ آبان ماه و همچنین از ساعت۰۸:۰۰ روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.
در محور فیروزکوه تردد تمام تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا۲۴:۰۰روز جمعه ۲۶ آبان ماه و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزیکشنبه ۲۸ آبان ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع است.
در – محور آستارا- اردبیل و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت۰۸:۰۰ تا۲۰:۰۰ روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در محور فوق ممنوع است.
در محورهای قدیم قزوین – رشت و بالعکس نیز تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت۰۸:۰۰ تا۲۰:۰۰ روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در محور فوق ممنوع است.
محدودیت های محورهای استان خراسان رضوی به مناسبت ۲۸ صفر:
الف – تردد تمام وسایل نقلیه شامل تریلر و کامیون و کامیونت بجز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تاساعت ۲۲:۰۰ روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه ،شنبه و یکشنبه ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه در محورهای اصلی استان ممنوع است.
ب – ترددهمه وسایل نقلیه از محور قدیم مشهد- ملک آباد از ساعت ۰۶:۰۰ تا۱۸:۰۰ روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه ،شنبه از ۲۴ تا ۲۷ آبان ماه و از ساعت ۰۶:۰۰ اتا ۱۲:۰۰روز یکشنبه۲۸ آبان ماه ممنوع است. (مخصوص زائرین پیاده)
ج – محور مشهد به ملک آباد از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه برای تخلیه ترافیک خروجی مشهد در صورت انسداد مقطعی ،آزادراه شهید شوشتری بصورت یکطرفه به سمت ملک آباد است.لینک منبع

برچسب ها :