دیوارنگاری در بندرعباس

هر مکان عمومی که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری و خط‌کشی کردن استفاده کرد، گفته می‌شود که عموما با انگیزه انجام می‌شود.لینک منبع

برچسب ها :