حدیث خروج «کاسر العین» در صنعاء یمن، حدیث بشارت آمیز در عصر ظهور/ چرایی ارتباط حادثه کسر العین در صنعاء با خروج سفیانی در منطقه شام – مشرق نیوز<br />لینک منبع

برچسب ها :