اتاق خبر ۲۴

این فیلم بعنوان سرقت راهزنان با بستن مسیر کرمانشاه در حال نشر است در حالیکه فیلم مربوط به درخواست کمک مردم چند روستا و توقف کامیون حمل چادر و پتو برای کمک به آنان است.

 

 

 لینک منبع

برچسب ها :