مدت ها بود که برای این لحظه ثانیه شماری می کرد می خواست شمع کیک جشن تولد را فوت کند که ناگهان زمین غرید و در چشم برهم زدنی هلهله و شادی نور جای خود را به تاریک و فریاد وحشت داد.

اتاق خبر ۲۴

مدت ها بود که برای این لحظه ثانیه شماری می کرد می خواست شمع کیک جشن تولد را فوت کند که ناگهان زمین غرید و در چشم برهم زدنی هلهله و شادی نور جای خود را به تاریک و فریاد وحشت داد.روز بعد شادترین رنگ های شهر سر پل ذهاب تلخ ترین تصویر را کلید زد.

برای مشاهده اخبار حوادث کلیک کنید.

منبع: رکنالینک منبع

برچسب ها :