اتاق خبر ۲۴

 یک شرکت ارائه دهنده راهکار و نرم افزارهای صنعت بانکی از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: job@ansarit.co

استخداملینک منبع

برچسب ها :